Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem domeny

Skontaktuj się


Michał Mateńko


(+48) 881-221-122
Biuro@DoradcaDomenowy.pl
Broker Domen
LinkedIn

Właścicielem domeny jest:
Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 84/86 lok. 211 , 01-141 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882, kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85 , REGON: 146827166© 2020 .